تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انبوه قطعات رزینی فشار متوسط و فشار قوی مورد استفاده در تجهیزات صنعت برق

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۷۷۴۳۲۳۲ شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، بعد از میدان دوم ، انتهای بلوار کار آفرین ، نبش خیابان 108
توضیحات
نام سمت

جمال الدین احمد رفیعی

مدیر عامل

اکبر گزین

رئیس هیئت مدیره

جمال الدین احمد رفیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

عین الله صالحی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3