به پرداز همراه سامانه اول

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توسعه ، اجرای ، مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت ارتباطات از راه دور است که شامل مشاوره ، نظارت ، مدیریت قرارداد ، تهیه نرم افزار است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۵۰۱۹۱ تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان پردیس- پلاک 5
توضیحات
نام سمت

میرعلی سیدی

مدیر عامل

محمد کاشانی

رئیس هیئت مدیره

مهران محسن زاده

عضو هیئت مدیره

میرعلی سیدی

عضو هیئت مدیره

علی فیروزآبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2