تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۷۱۶ https://www.setarehiran.com info@setarehiran.com تهران ، خیابان مطهری ، نبش یوسفیان ، پلاک 48
توضیحات
نام سمت

غلامرضا رزازی

مدیر عامل

سید حمید ادبی

رئیس هیئت مدیره

سید حسام الدین ذگردی

نایب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا رزازی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1