صنایع ماشین ابزار ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت 47 مجموعه از قطعات بدنه خودرو شامل :

مجموعه تقویت عرضی زیر رادیاتور بکسل بند پژو 405 ،سمند، دنا، سورن، پارس

مجموعه تقویت عرضی پشتی صندلی خودرو پژو 405 ،سمند، دنا، پارس

مجموعه گلگیر داخلی عقب (چپ و راست) خودرو پژو 405 بنزینی و گازسوز

مجموعه جا چراغی عقب (چپ و راست) خودرو سمند

مجموعه دنباله سرشاسی جلو (چپ و راست) خودرو پژو 405 ،سمند، دنا، پارس

مجموعه رکاب داخلی راست و چپ خودرو پژو 405 و پارس

مجموعه عرضی زیر صندلی جلو خودرو پژو 405 و پارس

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۹۲۱۰۸۸۴۳ http://www.ikmt.co.ir Info@ikmt.co.ir کرج-کيلومتر 8 اتوبان کرج - قزوين ، بلوار سوپا
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا شاهین فر

مدیر عامل

محمد شاه صفی

رئیس هیئت مدیره

علی اوسط خیری

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا شاهین فر

عضو هیئت مدیره

محمدصالح غفوریان

عضو هیئت مدیره

ایمان احتشام شهابی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19