ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث ساختمانهای ‏اداری و مسکونی بزرگ

احداث مجتمع های صنعتی(فولاد، آلومینیوم، نفت و گاز)

سد سازی آبیاری و زهکشی

تولیدقطعات مختلف بتنی و انواع تیر های انتقال برق فشار قوی و ضعیف، جداول ودیواره ای پیش ساخته

تولیداسکلت فلزی ساختمانهای عظیم

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۲۱۸۸۷۵۶۱۱۵ http://managc.midhco.com info@managc.com تهران - خیابان مطهری -نبش بزرگراه مدرس- پلاک 193
توضیحات
نام سمت

مرتضی حقیقت

مدیر عامل

محمد جعفر اکرام جعفری

رئیس هیئت مدیره

رضا اشرف سمنانی

نایب رئیس هیئت مدیره

رمضان قربان ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

بیژن سرانجام

عضو هیئت مدیره

علی محمد سوری لکی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11