بابک مس ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات فرآوری مس و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی، انجام عملیات فرآوری مس با روشهای مختلف عملیات ذوب ، ریخته گری، نورد محصولات مسی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد ، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته، توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت مس ، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای وارداتی و صادراتی مجاز، تجهیزات، محصولات، موادو مصالح مربوط به معدن و صنایع معدنی و همچنین توزیع هر گونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد ، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و  یا تعدد سهام، پی جویی طراحی و تجهیز و اکتشاف و استخراج از معادن عمدتاً مس و سایر فعالیت های مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راه سازی، احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فراوری معدنی، انجام هر گونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع باشد، انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری می باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۸۱۳۴۲ http://ibcco.midhco.com info@ibcco.mihco.com تهران - شهرک غرب- بلوار فرحزادی - خیابان سپهر- پلاک 39 -طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

محمدرضا میرزایی

مدیر عامل

علی اصغر پورمند

رئیس هیئت مدیره

علی پالیزدار

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا اشرف‌سمنانی

عضو هیئت مدیره

عزیز الله سرچمی

عضو هیئت مدیره

علی کارگر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9