فولاد زرند ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأسیس ،‌احداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات آهن و فولاد سازی و واحد های مرتبط با هدف پیشبرد و توسعه معادن و صنایع معدنی.

طراحی،‌تجهیز،‌اکتشاف و استخراج معادن.

تأسیس ،‌احداث و راه اندازی تأسیسات و کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی.

فعالیتهای بازرگانی و صادرات در زمینه لوازم و محصولات معدنی و فولادی و خدمات مهندسی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۵۷۳۲۰ http://www.ziscoportal.ir info@zisco.midhco.com تهران – خيابان شهيد مطهري بين سليمان خاطر و سهرودي پلاك 113 طبقه اول
توضیحات
نام سمت

ماشاءالله سهراب نژاد

مدیر عامل

علی اصغر پورمند

رئیس هیئت مدیره

علی پالیزدار

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی صفری

عضو هیئت مدیره

ابوالقاسم جمشیدی

عضو هیئت مدیره

ماشاءالله سهراب نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4