ارتباطات مبین نت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شبکه‌ی سراسری ارائه‌ی اینترنت پرسرعت بی‌سیم بر بستر فناوری وایمکس

ارائه‌ی کلیه‌ی فناوری‌های بی‌سیم ثابت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۱۵۷۵ http://mobinnet.ir info@mobinnet.ir تهران- تقاطع خیابان شهید مطهری و ولیعصر- بعد از هتل بزرگ تهران - جنب بانک اقتصاد نوین – پلاک ۳۷۷
توضیحات
نام سمت

حسین ریاضی اصفهانی

مدیر عامل

عبداله صالحی دخت

رئیس هیئت مدیره

حسین ریاضی اصفهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

بابک قالیچی

عضو هیئت مدیره

سهیل رادیوم

عضو هیئت مدیره

حامد بهشتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1