بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۶۶۰۵۸۱ تهران-زعفرانیه-خیابان مقدس اردبیلی-پلاک 118-مرکز اداری-تجاری پالادیوم-برج شمالی-طبقه 9-واحد 5
توضیحات
نام سمت

علیرضا محمد باقریان

مدیر عامل

علیرضا محمد باقریان

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا محوی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود سیدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17