صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید فولاد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۲۳۷۹۰۰۰ تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه ایرج، پلاک 4، طبقه 5
توضیحات
نام سمت

نعمت مهدیان زاده

مدیر عامل

احمد کیوان آرا

رئیس هیئت مدیره

مرتضی علی اکبری

نایب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا کرمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15