آهن و فولاد غدیر ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در بخش معادن فلزی سرمایه‌گذاری نموده و در این راستا فعالیت‌های اکتشافی را آغاز کرده است و همچنین برای تجهیز معادن و فعالیت‌های استخراجی در معادن مذکور اقدام نموده است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۵۳۹۷ http://www.igisco.com تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه سی‌و‌چهارم، پلاک 1
توضیحات
نام سمت

اسداله فرشاد

مدیر عامل

سید مرتضی مرتضائی

رئیس هیئت مدیره

محمود نوریان

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدتقی ابوالحسنی

عضو هیئت مدیره

علی قیامتیون

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10