توسعه فولاد آلیاژی ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد کارخانه فولاد آلیاژی و واحدهای مربوطه به منظور تولید و فروش انواع محصولات فولادی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمناً انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۹۱۲۱۷۸۷۲۶۶ يزد -بزرگراه آزادگان - بزرگراه شهيد دهقان منشادي - كيلومتر 24 جاده فولاد آلياژي ايران - كد پستي 8941636667
توضیحات
نام سمت

اسداله عابدی

مدیر عامل

یداله طاهرنژاد

رئیس هیئت مدیره

اسداله عابدی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا چایچی یزدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9