تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

-انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی( به جز نفت و گاز)، آب های زیرزمینی، نقشه برداری سطحی و عمقی، حفاری ژئوتکنیک و ژئوفیزیکی و مغزه گیری، آبشناسی و تعیین ذخیره آن

- طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن ( به جز نفت و گاز) و سایر فعالیت های مرتبط از قبیل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و ایجاد فضای سبز، احداث و را اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی

- انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و محصولات و موارد و مصالح و توزیع آن

- انجام فعالیت های پیمانکاری داخل و خارج از کشور شامل مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی اکتشافی و معدنی از قبیل حفاری آب در کلیه سازه های سخت و آبرفتی و پمپاژ و امور مربوط به آن، حفاری و نمونه گیری تجهیز و استخراج، نقشه برداری و عملیات خاکی راهسازی و ساختمانی

- انجام مطالعات در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزه های لازم

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
مشهد- بلوار فلسطین- بین فلسطین 5و7 پلاک 27- کد پستی 9185645744
توضیحات
نام سمت

حمید جهانی

مدیر عامل

محمد حسن پارسا

رئیس هیئت مدیره

مجید شکرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید جهانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5