پویش معادن ذوب آهن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام کلیه خدمات معدنی شامل اکتشاف استخراج و فرآوری مواد معدنی، مطالعات زمین شناسی، آبهای زیرزمینی، نقشه برداری سطحی و عمقی، حفاری ژئوتکنیکی و مغزه گیری، آبشناسی، تعیین ذخیره و کلیه امور مرتبط، مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مشاوره، طراحی، تجهیز و بهره برداری از معادن، تهیه انواع طرحهای معدنی، اکتشاف شرکت در مناقصات و مزایده‌های واگذاری معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، احداث و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری مواد معدنی انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید، فروش، صادرات و واردات مواد معدنی، قطعات و تجهیزات معدنی و صنایع مرتبط، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معدن و صنایع معدنی، تامین مواد اولیه و همچنین توزیع انجام و عرضه خدمات مشاوره‌ای، علمی و فنی مربوط به معدن (از اکتشاف تا بهره برداری) و صنایع معدنی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تهیه گزارش نقشه و مدارک فنی و مشخصات اجرایی طرحها و نظارت بر حسن انجام خدمات مشاوره‌ای مربوط به دوره اکتشاف، بهره برداری و نگهداری معادن و صنایع معدنی انجام فعالیتهای پیمانکاری مشتمل بر ساخت، تجهیز، نگهداری، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور مرتبط با معادن و صنایع معدنی خرید، سرمایه گذاری و مشارکت در معدن و صنایع معدنی، طرحها و پروژه‌های معادن، واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت عضویت در مجامع حرفه‌ای و اخذ گواهینامه‌های صلاحیت مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ارایه خدمات فنی، علمی، مشاوره‌ای و تکنولوژیکی و مهندسی در زمینه‌های معدنی (اکتشاف، استخراج، فرآوری)، زمین شناسی، صنایع معدنی و متالورژی از معادن و امور وابسته جنبی مربوطه در داخل و خارج از کشور احداث و تجهیز آزمایشگاه، برداشت نمونه و انجام آزمایشات بر روی مواد معدنی، فرآوری و کانه آرائی در مقیاس‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی و تهیه، ارائه و اجرای طرحهای مربوطه بررسی معادن و کارخانه‌های فرآوری و متالورژی بمنظور ارایه پیشنهادهای اصلاحی و اجرا در جهت رفع نقائص و بالا بردن بهره وری و اجرای مدیریت قرارداد در موارد موضوع شرکت تهیه گزارشهای امکان پذیری، توجیهی و فنی و اقتصادی در کلیه مراحل در موارد موضوع شرکت ارائه سایر خدمات وابسته و جنبی مربوط از قبیل طرحهای راهسازی و ساختمانهای صنعتی و نیمه صنعتی، غیر صنعتی، برق رسانی، هوای فشرده، آبرسانی و کلیه تاسیسات زیربنایی و کلیه خدمات مدیریت اجرا و راه اندازی صنایع، خدمات بهره برداری طرحها، و خدمات مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، سیستمهای اطلاعات و پشتیبانی مدیریت و اقتصادی اخذ نمایندگی تکنولوژی، نرم افزارهای مهندسی و عرضه آنها با سایر مهندسین مشاور، شرکتها و مجریان و بهره برداران و مصرف کنندگان بمنظور رفع نیازهای تکنولوژیکی. تبصره ۱: در انجام و اجرای خدمات موضوع فوق شرکت میتواند مستقلا و یا از طریق سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی دیگر و یا تشکیل شرکت در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
اصفهان- ابتداي اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق -مجموعه اداري ذوب آهن اصفهان
توضیحات
نام سمت

محمدجعفر صالحی

مدیر عامل

محمد جعفر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید امید قائمی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا کجباف

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20