پالایش قطران زغال سنگ

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأمین محصولات متنوع قطرانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۸۴۳۴۱ http://ctr-co.com تهران، خيابان وليعصر، نبش خيابان شهید دستگردی(ظفر)، شماره 343
توضیحات
نام سمت

غلامعلی فتحعلی

مدیر عامل

صادق جاهد خطیبی

رئیس هیئت مدیره

غلامعلی فتحعلی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن  نجف آبادی سامانی

عضو هیئت مدیره

بهزاد عبادی

عضو هیئت مدیره

غلامحسین  سقایی دهکردی  

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18