حمل و نقل همدانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حمل مواد اولیه ومحصولات تولیدی شرکت سیمان اصفهان و سایر شرکت های وابسطه به موسسه خیریه همدانیان و نیز فعالیت در ضمینه حمل و نقل کالای کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۷۴۵۰۰۸۴ اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، شهرابریشم. جنب کارخانه سیمان اصفهان
توضیحات
نام سمت

مهدی اسدی

مدیر عامل

مجتبی کاروان

رئیس هیئت مدیره

منوچهر هادی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید مطهر نژاد

عضو هیئت مدیره

حبیب الله بهرامی

عضو هیئت مدیره

مجد الدین خادمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15