ایده پردازان صنعت فولاد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۱,۲۰۱
خدمات و محصولات

ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره و انتقال دانش فنی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی و بموقع به صنعت فولاد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۳۲۲۹۴۵۰۳ http://siic.ir اهواز، جاده اختصاصی فولا خوزستان ، شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
توضیحات
نام سمت

میثم شهنیانی

مدیر عامل

علیرضا جانه

رئیس هیئت مدیره

جمشید عادلی مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر چهارلنگی نژاد

دبیر هیئت مدیره

علی جهان بین

عضو هیئت مدیره

میثم شهنیانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14