فولاد ریل جنوب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۴۸۹۹۱ تهران-یوسف آباد - خیابان جهان آرا - خیابان ۴۱ غربی - پلاک ۱۰ - طبقه اول
توضیحات
نام سمت

جواد صادقی مجد

مدیر عامل

محمد کاشانی

رئیس هیئت مدیره

جواد صادقی مجد

نایب رئیس هیئت مدیره

داریوش احمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10