فناوری تجهیزات سرچاهی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحي ، ساخت و نصب تجهيزات سرچاهي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۷۴۰۱۵ تهران-بلوار میرداماد، خیابان کازرون شمالی، کوچه نیک رای، پلاک 5، طبقه سوم غربی
توضیحات
نام سمت

علیرضا فلسفی

 

مدیر عامل

حسن وفائی

رئیس هیئت مدیره

قدرت الله کافی آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا فلسفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15