صنایع غذایی مینو فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مبادرت به تولید و فروش قند مایع خرما، کنسانتره خرما، شیره خرما و پودر خوراک دام و انجام کلیه امور اعم از صادرات ،وادرات، سرمایه گذاری ها و امور بازرگانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۷۷۴۲۴۶۱ http://www.minoogroup.com شیراز- شهرک صنعتی بزرگ (سلطان آباد)- میدان ابتکار انتهای خیابان ابتکار شمالی
توضیحات
نام سمت

محمدفرید خان صنمی

مدیر عامل

فرهنگ اصلاحی

رئیس هیئت مدیره

رسول خواجویی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرهاد نجفیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13