توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان هشتم بخارست، پلاك 11 طبقه سوم شمالي
توضیحات
نام سمت

اصغر مخلوقی

مدیر عامل

محمدرضا حیدری

رئیس هیئت مدیره

شمس الله نعمتی

نایب رئیس هیئت مدیره

پیام پالیزبان

عضو هیئت مدیره

اصغر مخلوقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12