تولید شیرهای نفتی تهران سوفا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت انواع شیرهای نفتی و صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۱۱۰۰ تهران ، بلوار میرداماد ـ خیابان کازرون ـ خیابان نیک رای ـ پلاک ۱/۳ ـ طبقه دوم شرقی
توضیحات
نام سمت

محمد ابرهیم پور

مدیر عامل

شهاب الدین متاجی

رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم پور

نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر مرعشی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11