شهرک صنعتی ایران خودرو خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد خودرو، مشتمل بر خطوط توليد بدنه، رنگ، تزئينات و تكميل كاري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۳۳۵۶۳۵۰۱ http://ikkco.info بینالود-کیلومتر 55 بزرگراه مشهد_نیشابور،شهر جدید بینالود
توضیحات
نام سمت

بیژن زاهدی فرد

مدیر عامل

سید رضا نوروز زاده

رئیس هیئت مدیره

علی ظفرزاده

قائم مقام هيئت مديره

بیژن زاهدی فرد

عضو هیئت مدیره

جعفركمالي

عضو هیئت مدیره

راضیه علیرضایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9