تولید انرژی گستر قشم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۹۱۰۴۱ تهران-خیابان ولیعصر - خیابان نظامی گنجوی - کوچه احتشام - پلاک ۱۴ - طبقه دوم - واحد ۸
توضیحات
نام سمت

وحید نوعی آقائی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا پناهی

نایب رئیس هیئت مدیره

هادی کافی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7