توسعه سرمایه رادین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
خدمات و محصولات

انجام هرگونه عملیات سودآور در خصوص ساخت، تولید، فروش، صادرات و واردات انواع تجهیزات ایمنی صنعتی

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خيابان شريعتي- خيابان وحيد دستگردي (ظفر)پلاك 162- طبقه دوم- واحد شمالي
توضیحات
نام سمت

مسعود بابایی

مدیر عامل

نازی محمودی

رئیس هیئت مدیره

مهدی غلامزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

نازی محمودی

عضو هیئت مدیره

مهدی غلامزاده

عضو هیئت مدیره

مسعود بابایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

020