صبا نیرو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۱,۱۷۲
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۵۲۵۶۱۳۶ تهران - شهرستان اسلامشهر - بخش چهاردانگه - شهر چهاردانگه-حسين آباد مفرح-خيابان يادگارامام-خيابان حسين آباد مفرح-پلاك 0-طبقه همكف- 3319973416
توضیحات
نام سمت

علی قربانی

مدیر عامل

سعید ابوئی مهریزی

رئیس هیئت مدیره

علی قربانی

نایب رئیس هیئت مدیره

الکبر ذوالقدر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

017