پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۹,۷۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۰۳۵۲۲ تهران-خيابان شهيد بهشتي خيابان احمد قصير بخارست كوچه پنجم پلاك 8 طبقه 5 واحد 501
توضیحات
نام سمت

محمود امین نژاد

مدیر عامل

عبادالحسین ثمری میبدی

رئیس هیئت مدیره

محمود امین نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا حمیدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1