تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید بطری بسته بندی دارویی ومواد غذایی و واردات مواد اولیه جهت تولید شیشه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۹۴۱۲۲۴ تهران-خیابان دکتر فاطمی غربی ، نرسیده به جمالزاده ، کوچه پروین ، پلاک 5
توضیحات
نام سمت

محمدرضا نژاد زنجانی 

مدیر عامل

محمد صنعتی

رئیس هیئت مدیره

سعید صنعتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا نژاد زنجانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12