فرتاک ماشین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کمباین , تراکتور ,دروگر نیشکر , اسکیدلودر ,

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۰۵۸۸۹ http://www.fartakmachine.com تهران-خیابان سمیه،بعد از چهار راه شهید مفتح،شماره ۱۰۲، طبقه هشتم فرتاک ماشین.
توضیحات
نام سمت

محمدرضا خمیری کار

مدیر عامل

غلامرضا صادقیان

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا خمیری کار

نایب رئیس هیئت مدیره

سهند رحیمی گباران

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20