سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران

بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۷۰۴۰۹۳ https://itdinvestment.com تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم
توضیحات
نام سمت

امیرتقی خان تجریشی

مدیر عامل

روزبه پیروز

رئیس هیئت مدیره

امیرتقی خان تجریشی

عضو هیئت مدیره

رامین ربیعی

عضو هیئت مدیره

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15

خبر های این شرکت