خدمات همراه آیسان لوتوس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

صنعت پرداخت الکترونیکی و همراه در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۴۵۶۷ http://www.isuncorp.com info@isuncorp.com تهران - خيابان ظفر (بین نفت و مدرس) - شماره 262، طبقه سوم واحد 8
توضیحات
نام سمت

رحمن عزیزروستاء

مدیر عامل

غلامرضا صدری

رئیس هیئت مدیره

مهدی آذرصابری

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی سلطان پور

عضو هیئت مدیره

علیرضا رفیعیان

عضو هیئت مدیره

حسین عرفانیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9