سرمایه گذاری آتیه تکادو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاری در سهام شركت ها و انجام مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ نمايندگي از اشخاص موردنظر در جهت معاملات سهام.

- انجام معاملات در سهام شر كت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي در معاملات سهام.

- ايجاد زمینه مناسب براي شناسايي و استفاده از امكانات بورس هاي شناخته شده بين المللي و حضور در عرصه معاملات بورس هاي اوراق بهادار خارجي.

- انجام بررسي هاي مالي واقتصادي و سرمايه گذاري و ارائه خدمات مشاوره ای در اين خصوص به سرمايه گذاران و ساير كساني كه در اين زمينه فعاليت دارند.

- اخذ تسهيلات مالي و اعتباري،مشاركت با بانك ها اعم از خصوصي و دولتي و ساير مؤسسات معتبر مالي و اعتباري جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوطه .

- اخذ مجوزو ايجاد واحد خدمات کارگزاری از سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

- تأسيس و يا ايجاد شرکت های جديد مرتبط با موضوع فعاليت شركت .

- تأسيس شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور.

- مبادرت به انجام كليه امور و فعاليت های اقتصادی كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف موضوع شركت ضرورت يا مناسبت داشته باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۶۴۲۱۱۳ http://www.atiyeinv.ir info@atiyeinv.ir تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان شمس تبریزی جنوبی ، خیابان رامین ، پلاک 18 ، طبقه اول جنوبی
توضیحات
نام سمت

مهدی حسینی منجزی

مدیر عامل

بهادر شمس

رئیس هیئت مدیره

محمود طهماسبی کهیانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا زمانی نوکابادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6