آیینه خانه اسپادانا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

۱. تهیه طبخ و توزیع غذا جهت ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی ۲. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی جهت تحقق اهداف شرکت ۳. ارائه خدمات مدیریتی اداره هتلها، متلها، مهمانسراها، سالن اجتماعات و آمفی تئاترها ۴. ارائه خدمات اداره رستورانهای عمومی، سرویسهای مجتمع طبخ و توزیع غذا، پیمانکاری سرویسهای ناهار و شام کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی ۵. انجام کلیه اموری که بنحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد ۶. بسته بندی انواع فرآورده‌های غذایی و اخذ نمایندگی از شرکتهای بسته بندی ۷. تولید و توزیع محصولات غذایی (سرد و گرم) ۸. پخش کلیه محصولات غذایی داخلی و خارجی ۹. فعالیت در حوزه انبار و انبارداری ۱۰. سایر اعمال و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۷۱۷۴۳ http://www.espadana-hotel.com info@espadana-hotel.com اصفهان- بلوار آئینه خانه -حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی -شماره ۳۳
توضیحات
نام سمت

پیمان فرهنگ

مدیر عامل

محمدمهدی سهیلی پور

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا زمانی نوکابادی

نایب رئیس هیئت مدیره

کورش نیک آیین

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5