بانک قرض الحسنه رسالت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اولین بانک قرض‌الحسنه خصوصی در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۸۰۰۰۰ تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان اول
توضیحات
نام سمت

محمدحسین حسین‌زاده

مدیر عامل

علی سلطانی

رئیس هیئت مدیره

مهدی یزدچی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی رسولی زاده ئی

عضو هیئت مدیره

سید سعید شمسی نژاد

عضو هیئت مدیره

محمدحسین حسین‌زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3