احداث معدن تکافر سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

استخراج و بهره‌برداري از معادن، به عنوان يکی از تأمين‌کنندگان ذغالسنگ صنايع کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۴۱۸۸۰ http://www.takafar.ir info@takafar.ir اصفهان، خیابان آزادی، ساختمان شماره 132 طبقه اول ، كدپستی: 8163944751
توضیحات
نام سمت

مجید حیدرآبادی پور

مدیر عامل

ناصر هاشمی طاهری

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا شاهرخی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید حیدرآبادی پور

عضو هیئت مدیره

جواد رستم زاده

عضو هیئت مدیره

حامد یزدانی احمدآبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2