توسعه و احداث نیروگاه های بادی توان باد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۴۰۱۴۱۰ تهران–ضلع شمالی بلوار میرداماد–بین پمپ بنزین و شمس تبریزی–پلاک ۱۸۵
توضیحات
نام سمت

احمد کاویانی

مدیر عامل

ولی الله مهابادی

رئیس هیئت مدیره

احمد کاویانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرداد احمد شعربافی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19