شاهد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۷۰۶,۶۳۲
خدمات و محصولات

تأسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی و شرکتها و اداره آنان و مشارکت در سایر شرکتها و تأسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور

مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی اعم از خرید یا فروش ، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۸۹۴ http://www.shahed.co.ir تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان کوه نور - پلاک 22
توضیحات
نام سمت

محمد بيگ محمد لو

مدیر عامل

احمد نصیری

رئیس هیئت مدیره

محمد تقی شریعتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد بيگ محمد لو

عضو هیئت مدیره

علی ممیزان

عضو هیئت مدیره

نیما فاضلی تبار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18