سرمایه گذاری تبار ثامن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
مشهد-خيلبان سناباد ،بين منوچهري و طاهري جنب بانك رفاه
توضیحات
نام سمت

عباس صحراگرد

مدیر عامل

علی اکبر رمضانی

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا محمدپور مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد معدنچی

عضو هیئت مدیره

محمد طیرانی بهتری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16