فرآوران ذغال سنگ پابدانا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولیـد کنسانتـره زغال سنـگ

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۶۰۴۳۷۰۷ info@pabdana.midhco.com تهران-خیابان سهروردی شمالی- خیابان ابن یمین - نبش کوچه 6 - پلاک 16 - طبقه 3
توضیحات
نام سمت

مهرداد صفوی

مدیر عامل

حمید قانونی

رئیس هیئت مدیره

محمدحسین اشراقی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرداد صفوی

عضو هیئت مدیره

سعید طالب

عضو هیئت مدیره

مهدی ارباب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15