توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع تیر بتنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۷۴۶۴۹ تهران-مطهری، خیابان میرعماد، کوچه جنتی (سیزدهم)، پلاک 3، واحد 2
توضیحات
نام سمت

ابوالحسن نیازیان

مدیر عامل

مرتضی حقیقت

رئیس هیئت مدیره

محمد دلاوری

نایب رئیس هیئت مدیره

ابوالحسن نیازیان

عضو هیئت مدیره

بهرام جلوداری

عضو هیئت مدیره

حسن محمدی دولت آبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14