کارآوران صنعت خاورمیانه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

حضور در عرصه صنعت و معدن ایران اسلامی به عنوان یک شرکت جدید متولی انجام امور معدن کاری و حمل و نقل مواد معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۴۳۲۴۶۱۲۵۸ کرمان، بلوار جمهوری، بعد از چهار راه امام جمعه ، ساختمان بانک پاسارگاد ،طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

علی یزدانی ورزنه

رئیس هیئت مدیره

منوچهر ترابی پاریزی

نایب رئیس هیئت مدیره

بهرام جلوداری

عضو هیئت مدیره

سعید طالب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13