پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۴۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۴۷۹۰ http://pgapco.ir تهران ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه پنجم ، پلاک 22 ، طبقه سوم ، واحد 14
توضیحات
نام سمت

جلیل قسامی

مدیر عامل

کامران فروزان

رئیس هیئت مدیره

جلیل قسامی

نایب رئیس هیئت مدیره

سیاوش میرحاجی مغانجوی

عضو هیئت مدیره

نوید آزادگان

عضو هیئت مدیره

میلاد مهرنسب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت