فن آوا ماهواره

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

برقراري و ايجاد سهولت در ارتباطات ماهواره­اي و ارائه خدمات وابسته

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۶۳۱۱ تهران – میدان آرژانتین – خیابن الوند ۲۹ – پلاک ۳ – طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

حسام حبیب الله

مدیر عامل

علیرضا مبارک 

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین فتاحی

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام موحدی

عضو هیئت مدیره

حسام حبیب الله

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

23