آزمون احیا سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

امور سهام شركت‌هاي احيا و تكادو و شركت‌هاي زيرمجموعه آن‌ها از طريق عقد قرارداد با آن‌ها، توزيع سود سهام به صورت مكانيزه، نگهداري اطلاعات و سوابق سهامداران، چاپ و تحويل اسناد جديد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۸۰۲۸۸ azmoun@ehyaa.com اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی کوچه بیژن
توضیحات
نام سمت

مسیح زرگرخرازی

مدیر عامل

سیدمصطفی صفوی

رئیس هیئت مدیره

محمود شهشهانی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

مسیح زرگرخرازی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15