پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۰۰
خدمات و محصولات

انجام کلیه فعالیتهای معدنی اعم از مطالعه تحقیقات و اجرا و استخراج و فرآوری و ذوب مواد معدنی و خدمات مهندسی و پیمانکاری در مورد انواع حفاری ها از کلیه معادن زیرزمینی و همچنین مبادرت به فروش و خرید انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۶۰۴۳۶۱ http://www.poa.co.ir تهران - خیابان شریعتی - خیابان یخچال - خیابان کی نژاد - نبش کوچه قریب - پلاک 3
توضیحات
نام سمت

نصر الله جان افزایی

مدیر عامل

علی صوفی نالکیاشری

رئیس هیئت مدیره

زریر نگین تاجی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد یزدی

عضو هیئت مدیره

محسن مصطفی پور

عضو هیئت مدیره

نصر الله جان افزایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14