انرژی آسماری کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۵۰۰۰ كيش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد 301
توضیحات
نام سمت

باقر شکربیگی 

مدیر عامل

پویان قابضی

رئیس هیئت مدیره

رامین میرزاخانی

نایب رئیس هیئت مدیره

باقر شکربیگی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11