ذخیره سازان پترو امید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
دیلم- بخش مرکزی- دهستان لیراوی شمالی- روستا سیاه مکان بزرگ- سیامکان بزرگ- خیابان شهید امیریان- کوچه بهمن- پلاک 6- طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

حمید محمدپور

مدیر عامل

سمیه عباس پور آذر

رئیس هیئت مدیره

محمد اسمعیل سردارنیا 

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید محمدپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10