ره آوران فنون پتروشیمی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۹,۸۵۰
خدمات و محصولات

1) اجرای دوره های آموزشی تئوری وعملی مورد نیاز کارآموزان جدید الاستخدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی که جهت اشتغال در مجتمع ها و طرح های مختلف صنایع پتروشیمی جذب  می گردند.

2) اجرای دوره های HSE  جهت کلیه کارکنان شرکت ها و نیروهای پیمانکاری که وارد صنعت می گردند بمنظور کاهش خطرات و تلفات و افزایش سطوح ایمنی ، بهداشت حرفه ای ومحیط زیست.

3) اجرای دوره های آموزشی فنی ، تخصصی ،زبان  وکامپیوتر وهمچنین آموزشهای غیر فنی جهت کارکنان شاغل در شرکت های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر سازمانها ، بمنظور بروز رسانی اطلاعات و مهارت های مورد نیاز شغلی کارکنان شاغل با بکار گیری امکانات ، تجهیزات ، ماشین آلات ، و فضاهای فنی شرکت از جمله:

کارگاه تعمیرات مکانیک                  

کارگاه های برق وابزار دقیق

کارگاه بهره برداری

کارگاه جوش وتراشکاری

آزمایشگاه های شیمی و کنترل کیفیت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۴۵۴۶۱ http://www.rfpc.ir تهران : میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان کریمخان، ساختمان شماره 46 ، طبقه 7
توضیحات
نام سمت

نوید نادرپور

مدیر عامل

ابوالفضل عزیزی

رئیس هیئت مدیره

نوید نادرپور

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد علی خادمیان

عضو هیئت مدیره

سید مرتضی مبلغ

عضو هیئت مدیره

منصور توکلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12