صنایع برق زنگان پارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۱۲۲۲۱۹۵۴ info@zanganpars.com زنجان- شهرک صنعتی شماره یک- خیابان یاوران 7- شرکت صنایع برق زنگان پارس
توضیحات
نام سمت

حامد ذبیحیان 

مدیر عامل

ولی الله بیات 

رئیس هیئت مدیره

مهدی گرانمایه

نایب رئیس هیئت مدیره

مشهود رهنما

عضو هیئت مدیره

مجید میثاقی

عضو هیئت مدیره

محمد غیاث آبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1