بازرگانی دشتستان توسعه دامون

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
بوشهر-فرودگاه-بلوار خيابان شهيد بهشتي-بن بست سپيدار11-پلاك 81-طبقه اول
توضیحات
نام سمت

احمدرضا طهماسبی

مدیر عامل

کیومرث موسیوند

رئیس هیئت مدیره

نورالدین کرمی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی بیگی

عضو هیئت مدیره

کوروش ظفری

عضو هیئت مدیره

علی رییسی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

21